Solceller til Erhverv

Vi designer, dimensionerer og installerer
Solcelleanlæg til tag og markarealer

Solceller til Erhverv

Vi designer, dimensionerer og installerer
Solcelleanlæg til tag og markarealer

Solcelleanlæg til erhverv fra Femern Belt Energy

Solcelleanlæg til erhverv og produktion er oftest en af de hurtigeste veje til en GRØN virksomhedsprofil og til billig og klimavenlig strøm.

Med en tilbagebetalingstid på mellem 5-8 år, alt efter forbrugsmønster og elpris, er solcelleanlæg til virksomheder blevet en rigitig god investering der understøtter verdensmål 11 om bæredygtigt energiforbrug. Og sikrer at virksomhedens drift køres ved hjælp af klimavenlig energi

Grøn virksomhedsprofil

Det forventes i stigende grad at virksomheder og underleverandører tænker bæredygtigt, og aktivt indgår i en mere bæredygtig produktion og fremstilling af produkter. 

En GRØN virksomhedsprofil kan have mange forskellige løsninger men ofte er solceller og investeringer i bæredygtige energiløsninger, den hurtigste vej til en grøn omstilling. 

CO2 Neutral Virksomhedsprofil

Nogle virksomheder tænker den videre, når de skal investere i Solcelleproduktion til energiregnskabet. Flere og flere solcellekøbere vælger at kigge på deres totale strømforbrug og går derefter at producere tilsvarende kW fra solcelle systemet.

På den måde kan de dække deres totale energiforbrug og gå i nul på energiregnskabet. En tankegang der kan fordre en CO2 Neutral virksomhed profil

Investering i Solceller

Med stigende elpriser og et fald i solcellematerialer i de sidste 10 år, er det blevet en af de bedste investeringer en virksomhed kan foretage sig.

Vores tilbagebetalings-beregninger lander ofte på mellem 5-8 år. Med et investeringsafkast på over 10%.  

Tilskud til solceller

Der findes ikke tilskud til solceller. Hverken til private eller til Erhverv. Ligeledes er de statslige tilbagekøbsordninger ophørt fra 2017, da staten vurderede at det var dyrt for statskassen i tabte afgifter og udgifter til køb af el.

Til gengæld vil man som virksomhed i visse tilfælde kunne halvere sin el-regning, hvilket vil være en betydelig besparelse med nuværende strøm-priser, og en investering der rækker langt ind i virksomhedens fremtid. Elpriser og afgifter har historisk set altid været stigende.

Effektivitet

Der findes både billige og dyre solcellepaneler. kvalitet og pris hænger ofte sammen. Der skelnes mellem Mono- og poly-krystallinkse solceller, som førhen havde en stor kvalitetsforskel hvor en poly-solcelle degenererede hurtigere.

Derfor er det vigtigt at købe et kvalitetsprodukt som ikke kommer til at give hurtige værdiforringelse end nødvendigt. I Femern Belt Energy, sælger vi derfor kvalitets solcellepaneler der er produceret i EU

Hvilken retning skal solcellerne vende?

Det handler i første omgang om hvornår man forbruger energien fra solcelleproduktionen. Er forbrugsmønsteret spredt ud over dagen vil en øst/vest løsning ofte give det største udbytte og CO2 reduktion.

Vi dimensionerer flere og flere solcelleanlæg som rettes mod øst/vest, da man på den måde kan sprede energiproduktionen ud over flere timer på dagen.

Groen-energi-solcelleanlaeg-koege

Solcelletaganlæg til Erhverv

Femern Belt Energy er leveringsdygtige i alle slags solcelletagløsninger. Vi beskæftiger os primært med fladtagsløsninger og solceller til skråt tag.  

Solcellemarkanlæg til erhverv

Femern Belt Energy opsætter og leverer solcelleanlæg til både store og små jordstykker. Vi er gode til at dimensionere og designe solcellemarkanlæg til det danske marked.